Petycje jednostkowe

Petycje jednostkowe

 

L.p. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Tematyka petycji Stan aktualny
1. WIS/Og-052-2/18 14.05.2018r.   PDFbudowa filii Izby Sądu Administracyjnego w Gliwicach i Łodzi oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Łodzi.pdf
 
przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego według właściwości

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl