Petycje wielokrotne

Petycje wielokrotne
 

L.p. Nr petycji wielokrotnej Data zarządzenia o łącznym rozpatrywaniu Tytuł petycji wielokrotnej Stan aktualny
         

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl