Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r..pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl