Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
105561039811352126821506813281163381336410554958600
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15650198429662874899099209942789078235980487949932
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6599788411737941868476803562965035864870099048526
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
460438766126368339784363539838844947739768806502
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365657253844363755693424324942844939426040213914
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00814801820199327713495324532923035
 1. Kontakt
  Wyświetleń: 94712
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27599
 3. Zatrudnienie
  Wyświetleń: 13604
 4. Aktualności
  Wyświetleń: 10244
 5. eWokanda
  Wyświetleń: 10200
 6. Organizacja jednostki - dane adresowe
  Wyświetleń: 6975
 7. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6968
 8. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5602
 9. Baza Orzeczeń
  Wyświetleń: 5421
 10. Opłaty sądowe
  Wyświetleń: 5048
 11. Stan spraw
  Wyświetleń: 4897
 12. Wydziały orzecznicze
  Wyświetleń: 4849
 13. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4749
 14. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 4663
 15. Sędziowie
  Wyświetleń: 4626
 16. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 4355
 17. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 3795
 18. Przyjmowanie korespondencji
  Wyświetleń: 3640
 19. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 3578
 20. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Wyświetleń: 3497
 21. Referendarze sądowi
  Wyświetleń: 3458
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3353
 23. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3315
 24. Wpis
  Wyświetleń: 3264
 25. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3262
 26. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 3205
 27. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 3196
 28. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 3088
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3017
 30. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 2954
 31. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 2812
 32. Środki poprawy efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 2786
 33. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 2730
 34. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 2729
 35. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnym
  Wyświetleń: 2721
 36. Skargi i wnioski związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 2720
 37. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 2717
 38. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2713
 39. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2664
 40. Majątek
  Wyświetleń: 2654
 41. Zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2626
 42. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 2579
 43. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 2543
 44. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 2528
 45. Sędziowie
  Wyświetleń: 2522
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2513
 47. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2513
 48. Archiwa
  Wyświetleń: 2494
 49. 2016
  Wyświetleń: 2455
 50. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 2418
 51. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 2410
 52. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2332
 53. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 2197
 54. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2180
 55. Petycje
  Wyświetleń: 2151
 56. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2137
 57. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 2068
 58. Formularze
  Wyświetleń: 2050
 59. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 1925
 60. Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym
  Wyświetleń: 1888
 61. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-1/16
  Wyświetleń: 1882
 62. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 1867
 63. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1856
 64. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 1825
 65. Właściwość Sądu i przedmiot jego działalności
  Wyświetleń: 1823
 66. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 1775
 67. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 1759
 68. Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym
  Wyświetleń: 1750
 69. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 1725
 70. Polityka prywatności serwisu bip.opole.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1664
 71. Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w roku 2015
  Wyświetleń: 1656
 72. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 1631
 73. Konkurs na stanowisko referenta - stażysty (umowa na zastępstwo)
  Wyświetleń: 1628
 74. Kontrole
  Wyświetleń: 1611
 75. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 1595
 76. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Opolu
  Wyświetleń: 1541
 77. Luty
  Wyświetleń: 1533
 78. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1511
 79. Marzec
  Wyświetleń: 1485
 80. 2019
  Wyświetleń: 1473
 81. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1471
 82. Zarządzenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w roku 2017
  Wyświetleń: 1468
 83. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1439
 84. Czerwiec
  Wyświetleń: 1409
 85. Szczegółowe warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 1399
 86. Informacja o przysługujących środkach prawnych
  Wyświetleń: 1381
 87. Maj
  Wyświetleń: 1380
 88. Kwiecień
  Wyświetleń: 1361
 89. Styczeń
  Wyświetleń: 1350
 90. 2017
  Wyświetleń: 1347
 91. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Opolu
  Wyświetleń: 1344
 92. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta - stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-3/17
  Wyświetleń: 1343
 93. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego
  Wyświetleń: 1340
 94. Wrzesień
  Wyświetleń: 1334
 95. Listopad
  Wyświetleń: 1323
 96. Ogłoszenie o wynikach kunkursu na stanowisko referenta-stażysty nr Prez/K-114-1/18
  Wyświetleń: 1319
 97. Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko referenta - stażysty (umowa na zastępstwo) nr Prez/K-114-1/16
  Wyświetleń: 1315
 98. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1314
 99. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 1310
 100. Grudzień
  Wyświetleń: 1282
 101. Lipiec
  Wyświetleń: 1277
 102. Luty
  Wyświetleń: 1261
 103. Sierpień
  Wyświetleń: 1252
 104. Październik
  Wyświetleń: 1215
 105. Lipiec
  Wyświetleń: 1194
 106. Maj
  Wyświetleń: 1192
 107. Informacje dotyczące przetwarzania danych
  Wyświetleń: 1191
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty Prez/K-114-1/18
  Wyświetleń: 1191
 109. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-2/17
  Wyświetleń: 1188
 110. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1166
 111. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-3/17
  Wyświetleń: 1163
 112. Listopad
  Wyświetleń: 1163
 113. Broszury informacyjne
  Wyświetleń: 1157
 114. Grudzień
  Wyświetleń: 1151
 115. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1148
 116. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-1/17
  Wyświetleń: 1142
 117. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 1131
 118. Luty
  Wyświetleń: 1119
 119. Październik
  Wyświetleń: 1118
 120. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1107
 121. Listopad
  Wyświetleń: 1106
 122. Marzec
  Wyświetleń: 1104
 123. Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) nr Prez/K-114-3/17
  Wyświetleń: 1094
 124. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1093
 125. Czerwiec
  Wyświetleń: 1088
 126. Marzec
  Wyświetleń: 1085
 127. Obowiązek informacyjny - dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1083
 128. Kwiecień
  Wyświetleń: 1079
 129. Konkurs na stanowisko referenta - stażysty Prez/K-114-1/18
  Wyświetleń: 1054
 130. Lipiec
  Wyświetleń: 1046
 131. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1044
 132. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 1043
 133. Obowiązek informacyjny - skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 1042
 134. Styczeń
  Wyświetleń: 1041
 135. Grudzień
  Wyświetleń: 1029
 136. Sierpień
  Wyświetleń: 1020
 137. Czerwiec
  Wyświetleń: 1008
 138. Wrzesień
  Wyświetleń: 1008
 139. Kwiecień
  Wyświetleń: 1003
 140. Maj
  Wyświetleń: 998
 141. 2018
  Wyświetleń: 991
 142. Zarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Opolu w roku 2018
  Wyświetleń: 980
 143. Styczeń
  Wyświetleń: 949
 144. Sierpień
  Wyświetleń: 943
 145. Styczeń
  Wyświetleń: 942
 146. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 920
 147. Wrzesień
  Wyświetleń: 910
 148. Październik
  Wyświetleń: 900
 149. Grudzień
  Wyświetleń: 891
 150. Luty
  Wyświetleń: 834
 151. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo)
  Wyświetleń: 831
 152. 2018
  Wyświetleń: 743
 153. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo)
  Wyświetleń: 740
 154. Pytania i odpowiedzi do DIWZ
  Wyświetleń: 725
 155. Maj
  Wyświetleń: 724
 156. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 717
 157. Kwiecień
  Wyświetleń: 716
 158. Grudzień
  Wyświetleń: 709
 159. Marzec
  Wyświetleń: 688
 160. Czerwiec
  Wyświetleń: 686
 161. Lipiec
  Wyświetleń: 685
 162. Zarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy
  Wyświetleń: 668
 163. Wrzesień
  Wyświetleń: 636
 164. Październik
  Wyświetleń: 617
 165. Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Opolu
  Wyświetleń: 613
 166. Informacja z otwarcia ofert w dniu 4 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 594
 167. Sierpień
  Wyświetleń: 591
 168. Listopad
  Wyświetleń: 575
 169. Informacja o pierwszych i kolejnych powołaniach/mianowaniach sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
  Wyświetleń: 560
 170. Oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej
  Wyświetleń: 550
 171. Marzec
  Wyświetleń: 513
 172. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 511
 173. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 498
 174. Kwiecień
  Wyświetleń: 487
 175. Luty
  Wyświetleń: 482
 176. Sierpień
  Wyświetleń: 478
 177. Maj
  Wyświetleń: 476
 178. Styczeń
  Wyświetleń: 472
 179. Lipiec
  Wyświetleń: 464
 180. Wrzesień
  Wyświetleń: 438
 181. Czerwiec
  Wyświetleń: 434
 182. Październik
  Wyświetleń: 416
 183. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji
  Wyświetleń: 411
 184. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
  Wyświetleń: 390
 185. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 375
 186. Zarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
  Wyświetleń: 360
 187. Zarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA w Opolu w 2020 roku
  Wyświetleń: 308
 188. KOMUNIKAT NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ W POLSCE KORONAWIRUSA
  Wyświetleń: 278
 189. Grudzień
  Wyświetleń: 267
 190. Listopad
  Wyświetleń: 267
 191. Styczeń
  Wyświetleń: 207
 192. Luty
  Wyświetleń: 205
 193. 2019
  Wyświetleń: 151
 194. Maj
  Wyświetleń: 91
 195. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 86
 196. Czerwiec
  Wyświetleń: 79
 197. Kwiecień
  Wyświetleń: 73
 198. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 72
 199. Marzec
  Wyświetleń: 71
 200. Lipiec
  Wyświetleń: 36
 201. Sierpień
  Wyświetleń: 29

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl