Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
460438766126368339784363466300000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365657253844363755693424324942844939426040213914
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00814801820199327713495324532923035
  1. Kontakt
    Wyświetleń: 19807
  2. Zatrudnienie
    Wyświetleń: 4307
  3. Aktualności
    Wyświetleń: 4272
  4. Rejestr zmian stron
    Wyświetleń: 3919
  5. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
    Wyświetleń: 3709
  6. eWokanda
    Wyświetleń: 2901
  7. Organizacja jednostki - dane adresowe
    Wyświetleń: 2573
  8. Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi
    Wyświetleń: 2135
  9. Wydziały orzecznicze
    Wyświetleń: 1822
  10. Prawo pomocy
    Wyświetleń: 1766
  11. Opłaty sądowe
    Wyświetleń: 1730
  12. Wydział Informacji Sądowej
    Wyświetleń: 1414
  13. Baza Orzeczeń
    Wyświetleń: 1216
  14. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
    Wyświetleń: 1178
  15. Zwolnienie od kosztów sądowych
    Wyświetleń: 1140
  16. Kolejność załatwiania spraw
    Wyświetleń: 1099
  17. Przyjmowanie spraw
    Wyświetleń: 1076
  18. Wpis
    Wyświetleń: 1018
  19. Stan spraw
    Wyświetleń: 1007
  20. Zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r.
    Wyświetleń: 1003
  21. Koszty radców prawnych
    Wyświetleń: 1001
  22. Przepisy wprowadzające ustawę
    Wyświetleń: 993
  23. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
    Wyświetleń: 993
  24. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
    Wyświetleń: 985
  25. Koszty doradców podatkowych
    Wyświetleń: 982
  26. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
    Wyświetleń: 907
  27. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
    Wyświetleń: 903
  28. Konstytucja (wyciąg)
    Wyświetleń: 895
  29. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnym
    Wyświetleń: 894
  30. Środki poprawy efektywności energetycznej
    Wyświetleń: 891
  31. Polityka prywatności serwisu bip.opole.wsa.gov.pl
    Wyświetleń: 861
  32. Koszty adwokackie
    Wyświetleń: 830
  33. Mapa biuletynu
    Wyświetleń: 830
  34. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
    Wyświetleń: 817
  35. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
    Wyświetleń: 756
  36. Statystyki podstron
    Wyświetleń: 754
  37. Skargi i wnioski związane z działalnością Sądu
    Wyświetleń: 730
  38. Archiwa
    Wyświetleń: 713
  39. Majątek
    Wyświetleń: 695
  40. Koszty radców prawnych
    Wyświetleń: 687
  41. Koszty adwokackie
    Wyświetleń: 676
  42. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
    Wyświetleń: 657
  43. Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym
    Wyświetleń: 657
  44. Opłata kancelaryjna
    Wyświetleń: 644
  45. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
    Wyświetleń: 644
  46. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
    Wyświetleń: 634
  47. Pobierz programy
    Wyświetleń: 613
  48. Redaktorzy biuletynu
    Wyświetleń: 609
  49. Jak przeglądać BIP
    Wyświetleń: 606
  50. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-1/16
    Wyświetleń: 606
  51. Wyniki wyszukiwania
    Wyświetleń: 602
  52. Koszty adwokackie
    Wyświetleń: 583
  53. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
    Wyświetleń: 569
  54. Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w roku 2015
    Wyświetleń: 559
  55. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
    Wyświetleń: 550
  56. Koszty radców prawnych
    Wyświetleń: 531
  57. Luty
    Wyświetleń: 518
  58. Styczeń
    Wyświetleń: 515
  59. Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym
    Wyświetleń: 501
  60. Marzec
    Wyświetleń: 483
  61. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
    Wyświetleń: 467
  62. Wyszukiwarka zaawansowana
    Wyświetleń: 461
  63. Czerwiec
    Wyświetleń: 454
  64. Maj
    Wyświetleń: 452
  65. Kwiecień
    Wyświetleń: 433
  66. Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko referenta - stażysty (umowa na zastępstwo) nr Prez/K-114-1/16
    Wyświetleń: 430
  67. Grudzień
    Wyświetleń: 428
  68. Informacja o przysługujących środkach prawnych
    Wyświetleń: 415
  69. Wrzesień
    Wyświetleń: 414
  70. Szczegółowe warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
    Wyświetleń: 408
  71. Konkurs na stanowisko referenta - stażysty (umowa na zastępstwo)
    Wyświetleń: 407
  72. Sierpień
    Wyświetleń: 402
  73. Lipiec
    Wyświetleń: 391
  74. Zamówienia publiczne
    Wyświetleń: 378
  75. Październik
    Wyświetleń: 367
  76. Wyniki wyszukiwania
    Wyświetleń: 366
  77. Listopad
    Wyświetleń: 352
  78. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
    Wyświetleń: 349
  79. Koszty radców prawnych
    Wyświetleń: 337
  80. Koszty adwokackie
    Wyświetleń: 315
  81. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
    Wyświetleń: 313
  82. Grudzień
    Wyświetleń: 310
  83. Luty
    Wyświetleń: 236
  84. Styczeń
    Wyświetleń: 236
  85. Marzec
    Wyświetleń: 224
  86. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
    Wyświetleń: 219
  87. Petycje
    Wyświetleń: 194
  88. Kwiecień
    Wyświetleń: 188
  89. Lipiec
    Wyświetleń: 187
  90. Maj
    Wyświetleń: 185
  91. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
    Wyświetleń: 183
  92. Czerwiec
    Wyświetleń: 169
  93. 2016
    Wyświetleń: 164
  94. Wrzesień
    Wyświetleń: 154
  95. Listopad
    Wyświetleń: 150
  96. Zarządzenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w roku 2017
    Wyświetleń: 150
  97. Sierpień
    Wyświetleń: 144
  98. Petycje wielokrotne
    Wyświetleń: 141
  99. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego
    Wyświetleń: 129
  100. Petycje jednostkowe
    Wyświetleń: 126
  101. Grudzień
    Wyświetleń: 113
  102. Październik
    Wyświetleń: 103
  103. Luty
    Wyświetleń: 78
  104. Styczeń
    Wyświetleń: 77
  105. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
    Wyświetleń: 46
  106. Marzec
    Wyświetleń: 42
  107. Kwiecień
    Wyświetleń: 34
  108. Maj
    Wyświetleń: 30
  109. Czerwiec
    Wyświetleń: 6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl