2016

Oświadczenia majątkowe sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu złożone po wejściu w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103).

PDFreferendarz sądowy Krzysztof Błasiak.pdf
PDFsędzia NSA Jerzy Krupiński.pdf
PDFsędzia WSA Anna Wójcik.pdf
PDFsędzia WSA Elżbieta Kmiecik.pdf
PDFsędzia WSA Grzegorz Gocki.pdf
PDFsędzia WSA Marta Wojciechowska.pdf

 

Oświadczenia majątkowe sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu złożone przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103).

PDFreferendarz sądowy Anna Misiak-Janik.pdf
PDFreferendarz sądowy Violetta Radecka.pdf
PDFsędzia WSA Daria Sachanbińska.pdf
PDFsędzia WSA Elżbieta Naumowicz.pdf
PDFsędzia WSA Grażyna Jeżewska.pdf
PDFsędzia WSA Marzena Łozowska.pdf
PDFsędzia WSA Teresa Cisyk.pdf


sędzia WSA Ewa Janowska - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych

sędzia WSA Krzysztof Bogusz - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl