Sędziowie

Strona archiwalna

 

Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Wydział I

 1. sędzia WSA Krzysztof Bogusz
 2. sędzia NSA Gerard Czech - Prezes Sądu, Przewodniczący Wydziału I
 3. sędzia WSA Grzegorz Gocki
 4. sędzia WSA Marzena Łozowska
 5. sędzia WSA Marta Wojciechowska
 6. sędzia WSA Anna Wójcik

Wydział II

 1. sędzia WSA Teresa Cisyk
 2. sędzia WSA Ewa Janowska
 3. sędzia WSA Grażyna Jeżewska
 4. sędzia WSA Elżbieta Kmiecik - Wiceprezes Sądu, Przewodnicząca Wydziału II
 5. sędzia NSA Jerzy Krupiński - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 6. sędzia WSA Elżbieta Naumowicz
 7. sędzia WSA Daria Sachanbińska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl