Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego w WSA w OpoluPrezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu informuje, że ukazało się obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu (M.P. z dnia 23 marca 2018 r., poz. 321).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl