Obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w OpoluPrezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu informuje, że ukazało się obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu (M.P. z dnia 23 kwietnia 2018 r., poz. 421).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl