Oświadczenia majątkowe

  • 2016

    Data publikacji: 26-06-2017 13:15
  • 2017

    Data publikacji: 26-06-2018 07:55
  • 2018

    Data publikacji: 24-06-2019 11:09

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl