Zarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl