Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu

Strona archiwalna

 

Opole, dn. 8 kwietnia 2019 r.

Prez/K-114-2/19
 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu

 

Po dokonaniu – w ramach pierwszego etapu konkursu – oceny wymogów formalnych zgłoszeń kandydatów, określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.), komisja konkursowa ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

 

1.         Marta Popielska,

2.         Marlena Szeremet.

 

Zakwalifikowane osoby zapraszamy do przystąpienia do konkursu, który odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70.

 

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński


PDFLista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl