Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo)

Strona archiwalna

 

Opole, dn. 17 kwietnia 2019 r.

 

Prez/K-114-5/19

 

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2019 r. konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu kandydatka Marta Popielska otrzymała łączną liczbę punktów - 44.

Kandydatka ta została zakwalifikowana do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo).


                                                                                     PREZES
                                                                                        Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                                                    w Opolu
                                                                                      Gerard Czech

 

PDFInformacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo).pdf
 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl