Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego

W dniu 31 maja 2019 r. weszły w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934) oraz art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.), wprowadzające informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego.

Przepisy te przede wszystkim umożliwiają komunikację elektroniczną z sądami administracyjnymi (skrytki WSA w Opolu na ePUAP: /WSAOPOLE/skrytka, /WSAOPOLE/SkrytkaESP), a także uzyskanie dostępu do akt sądowych online.


PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego.pdf

Komunikat Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wejściem w życie przepisów o informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego


PDFustawa z dnia 12.04.2019 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.pdf
PDFustawa z dnia 10.01.2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.pdf

Dostęp do akt sądowych online:

http://portal.nsa.gov.pl/sessions/signin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl