eWokanda

eWokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dostępna jest pod adresem:


www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/opole/ 

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Drzewiecka
Data wytworzenia: 2014-10-31

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl