Majątek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu dysponuje majątkiem w skład, którego wchodzą:
- nieruchomość położona w Opolu przy ulicy Kośnego 70,  własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Opolu;
- sprzęt komputerowy i inne sprzęty niezbędne w pracy sądu;
- 2 samochody osobowe.
 

informację wytworzył: Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 12.02.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl