Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt

Zarządzenie nr 11/20
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

PDFZarządzenie nr 11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 czerwca 2020 r..pdf

 

Zarządzenie nr 13

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych

PDFZarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.05.2020r..pdf
 

Zarządzenie nr 7/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Opolu

z dnia 13 marca 2020 r.

 

w sprawie odwołania rozpraw, wstrzymania przyjmowania interesantów, ograniczenia obsad kadrowych oraz wdrożenia profilaktycznych działań w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Opolu z dnia 13 marca 2020 r..pdf

Zarządzenie nr 8/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Opolu

z dnia 17 marca 2020 r.

 

w sprawie  ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Opolu z dnia 17 marca 2020 r..pdf

 

Rozpoznawanie spraw w trybie uproszczonym

 

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny w Polsce i związane z tym wstrzymanie rozpoznawania spraw na rozprawach jawnych uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym na posiedzeniach niejawnych, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.

DOCwniosek-o-tryb-uproszczony.doc
PDFwniosek-o-tryb-uproszczony.pdf
 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art.  119.  [Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym]

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

3) przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;

5) decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art.  120.  [Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Skład sądu]

W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

 

bip_wsaop_6_23_040213085848.gif

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70
tel. 77 5411 500, fax 77 5411 600
NIP 754-27-57-051
REGON 532421400
KONTO BANKOWE:
NBP O/O OPOLE
24 1010 1401 0051 8022 3100 0000


 

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30

Kasa Sądu czynna:
Poniedziałek-Piątek
8.00-13.00


Prezes przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 13.00 do 15.00.
Wydział Informacji Sądowej udziela informacji w godzinach urzędowania sądu.

Mapa dojazdowa - kliknij aby powiększyć mapę

bip_wsaop_8_23_040213132352.jpeg

informację wytworzył: Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 12.02.2004 r.