Organizacja jednostki - dane adresowe

 Prezes WSA

Prezes WSA
sędzia NSA Gerard Czech 

 

 Sekretariat Prezesa


Starszy Inspektor Sądowy
mgr Liliana Kruszyńska
tel.  77 5411580
fax  77 5411600
e-mail:

 

 Wiceprezes WSA

Wiceprezes WSA
sędzia WSA Elżbieta Kmiecik

 

 Dyrektor WSA


Dyrektor WSA
mgr Jan Kansy
tel.  77 5411580
fax  77 5411600
e-mail:

 

 Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
sędzia NSA Jerzy Krupiński
tel.  77 5411570
e-mail:

 Kierownik Sekretariatu
mgr Beata Gronowska
tel.  77 5411560
e-mail:

 Informacja o sprawach w toku
tel.  77 5411561
tel.  77 5411562
tel.  77 5411563
e-mail:

 Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dot. działalności sądu
tel.  77 5411561
tel.  77 5411562
tel.  77 5411563
e-mail:

 Biblioteka sądowa
mgr Jolanta Hadała
tel.  77 5411660
e-mail:

 Administrator systemu informatycznego
mgr inż. Piotr Bunkowski 
tel.  77 5411640
e-mail:    

 

 I Wydział  

Przewodniczący Wydziału
Prezes WSA sędzia NSA Gerard Czech

 Kierownik Sekretariatu
mgr Beata Przybyła
tel.  77 5411520
fax  77 5411515
e-mail:

 

 II Wydział  


Przewodniczący Wydziału
Wiceprezes WSA sędzia WSA Elżbieta Kmiecik

 Kierownik Sekretariatu
mgr Grażyna Pałys
tel.  77 5411540
fax  77 5411515
e-mail:

 

 Oddział Finansowo - Budżetowy

Główny Księgowy
mgr Helena Ruszkiewicz
tel.  77 5411610
e-mail:

 

 Główny specjalista ds. osobowych


mgr Małgorzata Madera
tel.  77 5411620
e-mail:

 

 Oddział Administracyjno - Gospodarczy i Spraw Ogólnych


Kierownik Oddziału
Henryk Żarczyński
tel.  77 5411630
fax  77 5411635
e-mail:

 

 

 

 

 

Biuro Podawcze


Starszy Inspektor Sądowy
mgr Małgorzata Cyma
tel.  77 5411500
fax  77 5411515

Centrala telefoniczna
tel.  77 5411500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 25.02.2004 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl