Baza Orzeczeń

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych znajdą Państwo treść wyroków i postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wraz z uzasadnieniami, jeżeli były one sporządzone. Znaleźć w niej można ponadto orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pozostałych wojewódzkich sądów administracyjnych. Baza zawiera orzeczenia wydane po 1 stycznia 2004 r. i jest na bieżąco uzupełniana. Znajdują się w niej także wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane. 
Jednocześnie podkreślić należy, iż baza ta ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

Baza jest dostępna pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl