Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Wydziału Informacji Sądowej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.).DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Gronowska, Iwona Drzewiecka
Data wytworzenia: 2012-03-07
 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl