Stan spraw

  • Styczeń

    Data publikacji: 14-02-2018 10:35
  • Grudzień

    Data publikacji: 18-01-2018 08:32

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl