Stan spraw

  • Marzec

    Data publikacji: 11-04-2018 11:52
  • Luty

    Data publikacji: 12-03-2018 10:31
  • Styczeń

    Data publikacji: 14-02-2018 10:35

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl