Marzec

Strona archiwalna

 

Stan spraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu na dzień 31 marca 2015 r. przedstawia się następująco:

Pozostało
z poprzedniego okresu
Załatwiono Pozostało
na następny okres
474 113 503


 

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Drzewiecka
Data wytworzenia: 2015-04-14

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl