Sierpień

Strona archiwalna

 

Stan spraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu na dzień 31 sierpnia 2016 r. przedstawia się następująco:
 

Pozostało
z poprzedniego okresu
Załatwiono Pozostało
na następny okres
354 84 372

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl