Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu

Strona archiwalna

 

                                                                                                                                                         Opole, 25.01.2019 r.

ZP/1/2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem obiektów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w terminie od dnia 21.02.2019 r. godz. 16.00 do dnia 22.02.2021 r. godz. 16.00.
 2. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
ul. Kośnego 70
45-372 Opole
Biuro podawcze, parter, w godzinach 7.30 – 15.30.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 04 lutego 2019 r. o godz. 8.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lutego 2019 r. o godz. 9.00  w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 – parter.
 3. Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa (brutto) - waga 70%
Doświadczenie wykonawcy w realizacji usług ochrony w sądach – waga 30%

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór umowy zostały zawarte w dokumentacji istotnych warunków zamówienia.


                                                                                                                                                         PREZES
                                                                                                                                          Sędzia NSA Gerard Czech


  PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (493,48KB)
  PDFDokumentacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (28,18MB)