Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna komunikacja z Sądem

W dniu 31 maja 2019 r. weszły w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934) oraz art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.), wprowadzające informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego.

Przepisy te przede wszystkim umożliwiają komunikację elektroniczną z sądami administracyjnymi (skrytki WSA w Opolu na ePUAP: /WSAOPOLE/skrytka, /WSAOPOLE/SkrytkaESP), a także uzyskanie dostępu do akt sądowych online.


PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego.pdf (2,13MB)

Komunikat Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wejściem w życie przepisów o informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego


PDFustawa z dnia 12.04.2019 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.pdf (280,11KB)
PDFustawa z dnia 10.01.2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.pdf (709,82KB)