Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona archiwalna

 

 

Komunikat Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa
 

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Naczelny Sąd Administracyjny zaleca ograniczenie wizyt w Sądzie niezwiązanych z udziałem w rozprawie, np. w celu przejrzenia akt sprawy lub uzyskania informacji o sprawie.

Przypominamy, że istnieją możliwości dokonywania niektórych czynności bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA, po uprzednim złożeniu wniosku, zaś  informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 22 551 65 55 lub 22 828 95 19 bądź w formie elektronicznej (e-PAUP, a także e-mail: informacje@nsa.gov.pl).

Zaznaczamy, że nieobecność stron lub ich pełnomocników na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy (art. 107 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), zaś odpisy wszystkich wyroków wraz z uzasadnieniem NSA doręcza stronom lub ich pełnomocnikowi z urzędu (art. 193 p.p.s.a.).

 

W związku z powyższym komunikatem Naczelnego Sądu Administracyjnego pozostawia się do uznania stron postępowania kwestię ewentualnych wizyt w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonów: 77 54 11 560, 77 54 11 561, 77 54 11 562, 77 54 11 563 bądź w formie elektronicznej (e-PUAP, e-mail: wis@opole.wsa.gov.pl).