Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym

 

Zarządzenie nr 9
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 października 2014 r.
 
 
w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
 
 
 
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
 
 
§1.
 
 
Ustala się wzór karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§2.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2014 r.                                                                                                                     PREZES
                                                                                                  Naczelnego Sądu Administracyjnego
                                                                                                             prof. Roman Hauser
 
 
1Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, z 2011 r. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2014 r., poz. 512.
 

 
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Naczelny Sąd Administracyjny
Data wytworzenia: 2014-10-16