Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu

Strona archiwalna

 

Opole, 30.12.2020 r.
 

ZP/1/2020
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 z późn. zm.)

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem obiektów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w terminie od dnia 22.02.2021 r. godz. 16.00 do dnia 21.02.2024 r. godz. 16.00.
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu

ul. Kośnego 70

45-372 Opole

Biuro podawcze, parter, w godzinach 7.30 – 15.30.
 

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 8.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna – parter.
  3. Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa (brutto) - waga 70%

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usług ochrony w sądach – waga 30%

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór umowy zostały zawarte w dokumentacji istotnych warunków zamówienia.

 

WICEPREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Gerard Czech


PDFskan ogłoszenia o zamówieniu.pdf (158,72KB)
PDFskan siwz.pdf (10,26MB)
PDFskan pytania i odpowiedzi.pdf (68,37KB)
PDFSkan Informacji z otwarcia ofert w dniu 11.01.2021r..pdf (206,06KB)
PDFOŚWIADCZENIE.pdf (273,59KB)
PDFskan zawiadomienia o wyborze oferty.pdf (487,04KB)
PDFskan informacji o udzieleniu zamówienia.pdf (272,73KB)