Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 7/21
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów Administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568), zarządza się co następuje:

  1. Wprowadza się Wytyczne dotyczące zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub kontaktu pracownika z osobą zakażoną, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Traci moc zarządzenie nr 22/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik
 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 7/21

 

Wytyczne

dotyczące zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub kontaktu pracownika z osobą zakażoną

 

1.         Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.
Po zakończeniu izolacji i przy braku oznak wskazujących na dalszy rozwój zakażenia, pracownik powinien stawić się do pracy.

2.         Zasady postępowania w przypadku kontaktu pracownika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2

1)        Pracownik prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARSC-CoV-2 lub z nią zamieszkuje:
Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez taką osobę pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.
Po zakończeniu okresu kwarantanny, pracownik powinien stawić się do pracy.

2)        Pracownik miał kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2:
Osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną podlegają kwarantannie przez okres 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie.
Po zakończeniu okresu kwarantanny, pracownik powinien stawić się do pracy.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta KmiecikPDFskan zarządzenia nr 7-21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 1 kwietnia 2021 r..pdf (204,26KB)
PDFskan wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7-21.pdf (264,72KB)