Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 28/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 28/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 października 2020 r., nr 17/20 w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.opole.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online".

Czytelnia akt w WSA w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem, że:

  1. akta udostępniane są w czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
  2. osobiste przeglądanie akt w czytelni może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (pisemnie lub na adres email: ) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana,
  3. Przewodniczący Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana, przekazuje informację o uprawnieniu do udostępnienia akt do Wydziału Informacji Sądowej oraz wyznacza termin udostępnienia akt,
  4. w sytuacjach niecierpiących zwłoki oraz skutkujących niemożnością udostępnienia akt przez pracownika WIS, akta udostępnia pracownik wyznaczony przez Przewodniczącego właściwego wydziału procesowego,
  5. w Czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba,
  6. wykaz osób, umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta KmiecikPDFskan zarządzenia nr 28-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 16 grudnia 2020 r..pdf (687,14KB)
PDFskan zarządzenia nr 17-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 października 2020 r..pdf (1,24MB)