Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku

Zarządzenie nr  15 / 21
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w 2022 roku

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137 t.j.) oraz art.130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320), zarządzam co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ustala się w 2022 roku dzień wolny od pracy za święto przypadające w dzień dodatkowo wolny od pracy – sobotę:

  • za dzień  1 stycznia 2022 r. – dzień 7 stycznia 2022 r.

§ 2.

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik

 

PDFskan zarządzenia Prezesa WSA w Opolu w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku.pdf (224,73KB)