Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko inspektor sądowy (umowa na zastępstwo) Prez/K-1143-2/22

Konkurs na stanowisko inspektor sądowy (umowa na zastępstwo)

Prez/K-1143-2/22

Komisja konkursowa zawiadamia, iż po dokonaniu selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych do II etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

1) Magdalena Figurniak-Cis

2) Agnieszka Kaczyńska

3) Patrycja Kęska

4) Dorota Panna

5) Hanna Żełubowska


II i III etap konkursu odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r., o godzinie 9.00, w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, w sali nr 101 (I piętro).

Kandydaci powinni przybyć 10 minut przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu i winni posiadać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

II etap konkursu - będzie polegał na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi komputera oraz szybkiego i poprawnego pisania na komputerze,

III etap konkursu - będzie rozmową, podczas której Komisja oceni m.in. wiedzę poszczególnych kandydatów z zakresu ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 137, ze zm.) oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177, ze zm.), a także umiejętności kandydatów dotyczące wykorzystania tej wiedzy na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

Po zakończeniu II etapu Komisja ustali listę osób zakwalifikowanych do III etapu.

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu Komisja wybierze kandydata na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs oraz ustali listę rezerwową.
 

Podpisy członków Komisji:

- Przewodniczący Komisji: Grażyna Pałys 

- Członek Komisji: Małgorzata Madera  

- Sekretarz Komisji: Joanna Szyndrowska


PDFskan zawiadomienia dotyczącego Konkursu na stanowisko inspektora sądowego umowa na zastępstwo Prez-K-1143-2-22.pdf (169,17KB)