Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbędne i zużyte składniki majątku

Strona archiwalna

 

Zbędne i zużyte składniki majątku

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022.998 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku nr 1 z  przeznaczeniem do:

  1. nieodpłatnego przekazania,
  2. sprzedaży, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnika w sposób określony w pkt. 1,
  3. zbycia w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnika w sposób określony w pkt. 1 i 2.

Szczegółowy opis znajduje się w treści załączonego ogłoszenia.

Do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie (zgodę na przetwarzanie danych osobowych) – stanowiący załącznik nr 5.


PDFOgłoszenie-informacja.pdf (864,18KB)
PDFzał. nr 1 - wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.pdf (635,24KB)
DOCXzał. nr 2-wniosek o nieodplatne przekazanie.docx (13,99KB)
PDFzał. nr 2-wniosek o nieodplatne przekazanie.pdf (236,42KB)
DOCXzał. nr 3- wniosek oferty na zakup składnika majątku ruchomego.docx (14,14KB)
PDFzał. nr 3- wniosek oferty na zakup składnika majątku ruchomego.pdf (222,03KB)
DOCXzał. nr 4-wniosek o darowiznę.docx (14,27KB)
PDFzał. nr 4-wniosek o darowiznę.pdf (248,71KB)
DOCzał. nr 5 -zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc (61,00KB)
PDFzał. nr 5 -zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (534,13KB)