Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku

Zarządzenie nr  23 / 22
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w 2023 roku

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 t.j.) oraz art.130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.1510 t.j.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dzień 10 listopada 2023 roku jako dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w listopadzie 2023 roku, w zamian za przypadający w sobotę ustawowy dzień wolny od pracy – 11 listopada 2023 roku.

§ 2.

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik


PDFskan zarządzenia nr 23-22 Prezesa WSA w Opolu z dnia 30 grudnia 2022 r.pdf (30,20KB)