Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Zarządzenie nr  2/23
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej konkurs
 na stanowisko asystenta sędziego

 

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2492) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1228) w związku z art. 155a § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 2072  ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2492), zarządzam:
 

§ 1.
 

Powołuję Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu (ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta sędziego - umowa na zastępstwo - Prez/K-1143-3/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.) w składzie:

1. Przewodniczący: sędzia WSA Krzysztof Bogusz

2. Członkowie: sędzia WSA Tomasz Judecki

                             sędzia WSA Aleksandra Sędkowska.
 

§ 2.
 

Komisja działa na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

 

§ 3.

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu zapewnia Główny specjalista do spraw kadr.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Opolu
Elżbieta Kmiecik


PDFskan zarządzenia nr 2-23 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 stycznia 2023 r.pdf (164,15KB)