Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr  3 / 22
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2


 

Na podstawie art. 20 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) oraz rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679), zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 8/21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w paragrafie 1 uchyla się ust 3 pkt 2, ust 4 oraz ust 5,

  2. uchyla się: § 2, § 3, § 5 oraz § 6.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 22/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

§ 3.

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik


PDFskan zarządzenia nr 3-22 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 marca 2022 r..pdf (239,31KB)