Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 6/23 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr  6 / 23
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 17 sierpnia 2023 roku
w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z  odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


 

Na podstawie art. 20 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 t.j.) oraz § 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz 1118), mając na uwadze postanowienia art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 t.j.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc:

  1.  Zarządzenie nr 7/21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

  2.  Zarządzenie nr 8/21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

  3.  Zarządzenie nr 3/22 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

§ 2.

Przewodniczący Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zapewniają odpowiednią organizację pracy w podległych im Wydziałach, w tym niezbędne obsady kadrowe, w sposób umożliwiający rozpoznawanie spraw na zasadach określonych w art. 15zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik


PDFskan zarządzenia nr 6-23 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 sierpnia 2023 roku.pdf (170,26KB)