Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kolejność załatwiania spraw

Stosownie do treści § 32  Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177, z późn. zm.)  sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa powyżej.

 Okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu:

- w Wydziale I Orzeczniczym zajmującym się orzekaniem w sprawach  podatkowych termin załatwienia sprawy wynosi około 3 miesiące;

- w Wydziale II Orzeczniczym zajmującym się orzekaniem w pozostałych sprawach okres oczekiwania na załatwienie sprawy wynosi około 3 miesiące.

 

informację wytworzył: Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 25.02.2004 r.