Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Prezesa WSA w Opolu w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 roku

Zarządzenie nr  15 / 23

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w 2024 roku

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2492) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1465), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustala się dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dzień 26 stycznia 2024 roku jako dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w styczniu 2024 roku, w zamian za przypadający w sobotę ustawowy dzień wolny od pracy – 6 stycznia 2024 roku.

§ 2.

 

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik


PDFskan zarządzenia nr 15-23 Prezesa WSA w Opolu z dnia 28 grudnia 2023 r.pdf (194,81KB)