Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu utworzony został Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Wydział ten wykonuje zadania w zakresie:

  1. informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw;
  2. udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;
  3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
  4. sprawozdawczości statystycznej sądu;
  5. obowiązków administratora systemu informatycznego;
  6. przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  7. obsługi rzecznika prasowego sądu;
  8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
  9. prowadzenia biblioteki sądowej.

 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu.

 


 


 

informację wytworzył(a): Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 27.02.2004 r.