Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Strona archiwalna

 

Informacja o przysługujących środkach prawnych
 
 
1.     Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 
Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 ustawy), stronie przysługuje prawo złożenia odwołania na zasadach określonych w art. 16 ust. 2 ustawy.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
 
2.     Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Gronowska, Iwona Drzewiecka
Data wytworzenia: 2012-03-07