Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski związane z działalnością Sądu

Zgodnie z art. 41b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu, jest Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
 
Zgodnie z § 2 i § 3.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz. 524) skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole lub bezpośrednio do biura podawczego (na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie), jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub www.epuap.gov.pl, a także w formie ustnej do protokołu.
 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 13.00 do 15.00.
 
Wydział Informacji Sądowej udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu.